2.1.12.2.3 fechten

fechten
unrv. (stv.+swv.*)
1. fechten
2. betteln
präs. ik fecht, du fechtst, he/se fecht, wi/ji/se fecht
prät. ik focht, du fochtst, he focht, wi/ji/se fochten
imp. fecht!, fecht!
pp. fochten
*Schwache Formen nicht aufgeführt.