2.1.12.2.3 stinken

stinken
stv.
stinken
präs. ik stink, du stinkst, he/se stinkt, wi/ji/se stinkt
prät. ik stunk/stünk, du stunkst/stünkst, he/se stunk/stünk, wi/ji/se stunken/stünken
imp. stink!, stinkt!
pp. stunken