2.8.2.5 Präposition (Verhältniswort) binnen

binnen
lokal: innerhalb
temporal: binnen, innerhalb

 

lokal:
binnen de Muern vun de Stadt
innerhalb der Mauern der Stadt

temporal:
binnen dree Maanden
innerhalb drei Monaten