2.1.12.2.3 wieken

wieken
unrv. (stv. + swv.*)
weichen
präs. ik wiek, du wiekst, he/se wiekt, wi/ji/se wiekt
prät. ik week, du weekst, he/se week, wi/ji/se weken
imp. wiek!, wiekt!
pp. weken/(wäken)
*Schwache Formen sind nicht aufgeführt.