2.1.12.2.3 swingen

swingen
stv.
schwingen
präs. ik swing, du swingst, he/se swingt, wi/ji/se swingt
prät. ik swung/swüng, du swungst/ swüngst, he/se swung/swüng,
wi/ji/se swungen/swüngen
imp. swing!, swingt!
pp. swungen